Organisaties ethiek en filosofie

 

Advies

Nederland

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

 

België

Belgisch Raadgevend Comité voor bio-ethiek

 

Beroepsorganisaties

Nederland

Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek

Nederlandse Vereniging voor Wetenschapsfilosofie

Netwerk Bedrijfsethiek Nederland

Vereniging van Ethici in Nederland

Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde

Vereniging voor Filosofische Praktijk

 

Internationaal

Societas Ethica. Europese gemeenschap voor ethisch onderzoek

 

Discussie / onderwijs

Nederland

Bureau voor Morele vraagstukken en Geestelijk welzijn

Centre for Ethics and Technology

Centrum voor Ethiek – Radboud Universiteit Nijmegen

Centrum voor ethiek en gezondheid

Centrum voor Levensbeschouwing

Ethiek Instituut (Universiteit van Utrecht)

European Society for Agricultural and Food Ethics

Humanistisch verbond

Internationale school voor wijsbegeerte

Katholieke Stichting Medische Ethiek

Katholiek Studiecentrum voor Geestelijke Volksgezondheid

Lindeboom Instituut

Radboudstichting

Rathenau Instituut

Stichting Psychiatrie en Filosofie

Stichting Reformatorische Wijsbegeerte

Vereniging Nederlandse Debatcentra (VND)

 

België

Centrum voor Agrarische Bio- en Milieu-Ethiek

Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht

Centrum voor Economie en Ethiek

Portaalsite voor ethische reflectie Ethics.be

Unie Vrijzinnige Verenigingen

Het Zoekend Hert

 

Filosofische café/discussieplekken/cursussen

Nederland

Amsterdam – Felix & Sofie

(zeker niet) Alle filosofische cafés op een rij

Centre Erasme – Filosofische cursussen in Frankrijk

Felix Meritis – Europees centrum voor kunst, cultuur en wetenschap

Filos – Filosofisch café Groningen

Filosofie Oost-West

Filosofie Café Maastricht

Filosofisch Café Nijmegen

Filosofisch Café Zwolle

Groninger Stichting voor Wijsbegeerte (in slaapstand)

Wijsgerige Kring Eindhoven

 

België

Activiteiten zoeken (prima zoekmachine; trefwoord filosofie / ethiek)

Filosofisch Café Antwerpen

Filosofisch Café Leuven

Portaalsite filocafés