Links “techniek en ethiek”

 

Nederland/België

 

boekbespreking op liberales.be: Onlife. Hoe de digitale wereld je leven bepaalt

Dagblad Trouw 27-3-2008: Zoek naar de zin van technologie

idee, april 2011: De ethiek van de techniek

Moraal-filosofische beschouwingen: H. de Dijn: Cultuur, ethiek en techniek (PDF) | J. Vorstenbosch: Technologie in een veranderende gezondheidszorg (dossiers, robots, tests) (PDF) | en de reactie daarop S. Dorrestijn: De ethiek van het wennen aan techniek (PDF)

Tekst voor het Woordenboek Filosofie door Steven Dorrestijn en Pieter Tijmes: Techniekfilosofie, techniek, technocratie (PDF)

 

Expertisecentra ECENT en ELWIeR (Lerarenopleidingen Science en Wiskunde/Rekenen ): website

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Ethiek

TUDelft: 3TU.Centre for Ethics and Technology | Open Educational Resources

 

Nadenken over het omgaan met digitale technologie in de klas

 

 

Internationaal

 

Ethisch-technologische hete hangijzers op simplicable.com: 20 Types of Technology Ethics

 

Nature: Self-driving car dilemmas reveal that moral choices are not universal

 

European Group on Ethics in Science and New Technologies

National Science Foundation (NSF)

University of Houston: Online Ethics Center for Engineering and ScienceUniversiteit van New York: Case Studies in Science

 

Markkula Center for Applied Ethics: Ethics in Technology Practiceeducation world: Technology

 

 

Ethiek en religie

 

Geloof in wetenschap als steun voor de atheďst: scientias.nl

Frits de Lange: Secularisatie, techniek en ethiek

René Munnik: Wij en de techniek

Egbert Schuurman: Islamitische technologiekritiek (PDF)

Etienne Vermeersch: Godsdienst en wetenschap

 

Center for Theology and the Natural Sciences